NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

Begivenheder
PRIVATLIVSPOLITIK


Værdier

Hvad kan I forvente af klubben?

 

Menneskeligt

At alle børn mødes med åbenhed, og at vi respekterer hvert enkelt barns personlighed

At vi tilbyder et godt fællesskab på tværs af køn og alder

En ungdomsafdeling, som er i god udvikling, og hvis mål erat skabe et miljø for såvel bredde som top

At klubben tager sig af mobning og taler om det, så ingen behøver at frygte at komme til træning

At klubben har indhentet børneattester på alle trænerne

At trænerne har tavshedspligt

At vi henvender os til hjemmet i tilfælde af problemer

At I føler jer velkommen i klubben

 

 

Sportsligt

At børnene bliver trænet af gode instruktører

At instruktørerne er under løbende uddannelse

At børnene får mulighed for at deltage på hold, når klubben mener at de er klar til det

At børnene får mulighed for at deltage i turneringer

At klubben giver tilskud til turneringerne (ved udeblivelse fra turneringen uden afbud betaler i fuld pris)

1-3 gange træning om ugen

At vi afholder forskellige arrangementer i løbet af sæsonen

 

 

Hvad forventer vi af spillerne?

Ved træning, kampe og turneringer

At du møder til tiden

At du har tøj, sko og ketcher med

At du lytter til træneren/ holdlederen

At du møder veloplagt til træning

At du melder afbud til træning til din træner

At du melder afbud i god tid til holdlederen, hvis du er forhindret i at deltage i holdkampe

At du er en god kammerat og hjælper dine kammerater til at blive bedre

At du gør dit bedste hver gang

At du opfører dig pænt på banen, overfor din makker, modstander og dommer

At du dømmer retfærdigt

At du bakker dine klubkammerater op ved holdkampe og turneringer

At du rydder op i hallen inden du forlader den

 

Uden for banen

At du hjælper din klub, når den har brug for dig

At du er en god kammerat og snakker med alle

At du ikke mobber

At du bakker op om klubbens arrangementer

At du viser interesse for at videreudvikle klubbens ungdomsafdeling og evt. komme med nye tiltag og aktivt deltage for at føre dem ud i livet

At du siger til din træner eller en anden leder i klubben, hvis du er utilfreds med noget

 

 

Hvad forventer vi af forældrene?

Ved træning og kampe

At I sørger for at barnet møder med ketcher og tøj

At børnene møder til tiden og ikke går før tid, med mindre andet er aftalt

At du viser interesse for dit barns badminton

At du forholder dig roligt, når dit barn spiller

At du ikke blander dig i træningen og under kampe

At du bakker op om dit barn og dit barns hold

At du hjælper med transport til kampe, når det er nødvendigt

At I melder afbud i god tid ved træning og kampe, hvis dit barn er forhindret i at deltage

At du betaler stævnegebyr umiddelbart efter opkrævning

At du er opmærksom på mobning og henvender dig til træneren eller en leder i klubben, hvis du oplever det

At du kontakter klubben, hvis du er utilfreds med noget

 

 

Frivillige opgaver i klubben

Klubbens arbejde bliver varetaget af frivillige ledere, som gør et stort stykke arbejde for at få det hele til at fungere. Derfor regner vi med, at du har lyst til at påtage dig et ansvar og hjælpe til med en eller flere af nedenstående opgaver for at hjælpe klubben og dit barn.

 

 

Opgaver i ungdomsafdelingen

Deltage i forældremøder og medlemsmøder

Deltage i klubbens arrangementer

Deltage i ungdomsudvalget

Være aldersgruppeansvarlig

Være holdleder for dit barns hold

Være med til at udvikle ungdomsafdelingen, komme med forslag til nye tiltag og deltage aktivt i at føre dem ud i livet

Hjælpe bl.a. ved klubmesterskaber og/eller ved klubbens åbne turneringer

  

 

.