NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

Begivenheder
PRIVATLIVSPOLITIK

  Marts 2019

  Næsby Håndboldklubs politik er som følger:

   

  Aktiviteter med ukendt og forholdsvis beskeden indtjening somf.eks. Supersøndag og sommerfest: Indtjeningen tilfalder klubben

   

  Aktiviteter/arbejde iværksat af klubben hvor der er en økonomisk gevinst fordeles efter følgende princip:
  20% af indtjeningen tilfalder klubben.
  80% fordeles til de enkelte hold, hvor der har været deltagelse fra.
  Beløbene udregnes på baggrund af antal deltagere fra de enkelte hold.

   

  Et hold har mulighed for at danne sin egen forening i foreningen, når formålet er at spare penge sammen til en fælles rejse forholdet. Denne forening skal være opmærksom på følgende:

  - opret eget CVR

  - vedtægter

  - hovedforeningen kan aldrig hæfte for eller stå til ansvar for eventuelt underskud. 

  Inden en forening i foreningen dannes SKAL oplægget godkendes af bestyrelsen i Næsby Håndbold.

   

  Et hold må gerne i samarbejde med trænere og forældre tage arbejdsopgaver, de hjælpes ad med at få klaret, med henblik på en indtjening til holdets egen opsparing.

  Eksempler på disse arbejdsopgaver kan være at omdele flyers,tage arbejdsaftener på et bryggeri eller anden virksomhed der hyrer hold ind, indsamle juletræer mm. Det er de voksne omkring holdet, der er ansvarlige for disse arbejdsopgaver i forhold til sikkerhed, udførelse af arbejdet, lovgivning og gældende regler.

      

   

  .