NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

BegivenhederPRIVATLIVSPOLITIK

  Nyheder 

   

  Hermed indkaldes til medlemsmøde tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

   

  Medlemsmøde i motionsafdelingen

  tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 19.30

   

  Mødet afholdes i Klubhuset

   

  1.   Valg af ordstyrer.

  2.   Aflæggelse af Aktivitetsudvalgets beretning.

  3.   Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab

        til godkendelse og budgettet for 2020.

  4.   Valg af personer til Aktivitetsudvalget:

                På valg i ulige år - dvs. i år:   

                Jan J.- villig til genvalg

                Carsten K. - villig til genvalg

                Lars Kromann - villig til genvalg

                Bitten O. - ikke på valg

                Kim V.- ikke på valg

  5.   Valg af person til Næsby Idræts Forenings Ledelsesgruppe.

  6.   Valg af person til Næsby Hallernes bestyrelse.

  7.   Valg af revisor og revisor suppleant.

  8.   Kåring af årets motionist er udsat til 2022.

  9.   Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 7 dage

        før medlemsmødet, d.v.s. senest d. 15. Juni

  10. Eventuelt.

  Ifølge vedtægterne for NIF gælder følgende:

  Alle medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på medlemsmødet. Medlemmer under 15 år har stemmeret via en forælder.


   Dagsorden kan læses her i pdf-format: Dagsorden-2021.pdf

   

   

   

  (Klik på linket for at læse mere)

  Motionsløb - en aktivitet under NIF

   

      

   

  .