NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

BegivenhederPRIVATLIVSPOLITIK

  Der indkaldes hermed til medlemsmøde mandag d. 28. juni kl. 20.

   

  Mødetafholdes i Klubhuset i Næsby Hallen(Denhvide bygning ved hallen).

   

  Medlemsmøde i Næsby Padel mandag d. 28. juni 2021 kl. 20

   

  Mødet afholdes i Klubhuset i Næsby Hallen(Denhvide bygning ved hallen)

   

  1.   Valg af ordstyrer.

  2.   Aflæggelse af Aktivitetsudvalgets beretning.

  3.   Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab

        til godkendelse og budgettet for 2021.

  4.   Valg af personer til Aktivitetsudvalget:

                På valg i ulige år - dvs. i år:

                Bente O. Larsen – Formand – villig til genvalg

                Jan J. Hansen – Økonomiansvarlig - villig til genvalg

                Mikael Hansen - ikke på valg

                Lars Brønserud - ikke på valg

                Nyt Medlem i udvalget

  5.   Valg af person til Næsby Idræts Forenings Ledelsesgruppe.

  6.   Valg af person til Næsby Hallernes bestyrelse.

  7.   Valg af revisor og revisor suppleant.

  8.   Indkomne forslag - skal være formanden i hændesenest 7 dage

        før medlemsmødet, d.v.s. senest d. 21. Juni

  9. Eventuelt.

   

  Ifølge vedtægterne for NIF gælder følgende:

  Alle medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingent restance, har stemmeret på medlemsmødet. Medlemmer under 15 år har stemmeret via en forælder.

   

   Dagsorden kan hentes her: Dagsorden-for-medlemsmoede-2021.pdf

   

    

  Padel - en aktivitet under NIF

      

   

  .