NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

BegivenhederPRIVATLIVSPOLITIK

   

   NEDLUKNING AF DANMARK FORTSÆTTER


   Forretningsudvalget for Næsbyhallerne har meddelt, at hallerne og caféen er foreløbig lukket indtil 13. april i forbindelse med hindring i spredning af corona-virus.

    


   VIGTIG INFORMATION i disse krisetider.

   De indkaldte ordinære generalforsamlinger dels i Den selvejende
   institution Næsbyhallerne og dels i Næsby Idrætsforening mandag den 30.
   marts 2020 udskydes hermed.

   Vi planlægger generalforsamlingerne gennemført tirsdag den 28. april,
   hvor vi havde planlagt fællesmøde, dette dog med forbehold for at
   situationen er sådan, at det igen er muligt at mødes.

   Indkaldelse/bekendtgørelse til/om de udskudte generalforsamlinger vil
   ske i h.t. vedtægterne med 14 dages varsel.

   Udskydelsen af generalforsamlingerne betyder, at NIF Ledelsen og
   Næsbyhallernes Forretningsudvalg fortsætter indtil videre.

   Per fortsætter formelt som formand indtil generalforsamlingen i NIF kan
   afholdes, men har meddelt, at det fra 30/3-20 bliver som
   "ikke-arbejdende" formand. Pers opgaver vil i stedet blive varetaget af
   de to øvrige medlemmer af NIF Ledelsen fra 30/3-20.

   Hvis I på jeres medlemsmøder har valgt ny repræsentant til
   Ledelsesgruppen og/eller ny repræsentant til Næsbyhallernes bestyrelse,
   kan disse nye repræsentanter træde ind allerede nu i stedet for de
   hidtidige.

   Ledelsen for de enkelte aktiviteter bedes sende besked om eventuelle nye
   repræsentanter med oplysning om navn, tlf. og mailadresse til Hanne
   Jakobsen på sekretaer@naesbyhallerne.dk.

   Med venlig hilsen

   på vegne af Næsby Idrætsforening og Næsbyhallerne

   Hanne Jakobsen
   sekretær i Næsbyhallerne

   Pas på derude og pas på hinanden, så vi snarest igen kan mødes om det,
   der betyder meget i vores liv! 

    

   Dagsordenerne vil være (næsten) de samme: Se her

    

   Velkommen til Næsby Idræts Forening

    

   Tirsdag d. 28.4.2020

   Generalforsamlinger

    Kl. 18.30 Næsbyhallerne

   KL. 19.30 Pause med lidt til munden

   Kl. 20.00 Næsby IF


    

    

   .