NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

Begivenheder

Næsby badminton, Medlemsmøde D 27/2-2020 kl. 19.00, afholdes i cafeteriet

PRIVATLIVSPOLITIK

   

   HUSK Generalforsamling 

   mandag d. 30. marts kl. 20.00

   Dagsorden: 

   1. Valg af dirigent.

   2. Aflæggelse af ledelsens beretning. 

   3. Den økonomiansvarlige fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab, og orienterer om budgettet, samt til orientering forelægger budgetter fra de forskellige aktiviteter.

   4. Indkomne forslag. Forslag skal være Ledelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

   5. Valg af ledelse: Formand, økonomiansvarlig og yderligere 1 person.  

   6. Valg af 2 revisorer. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. 

   7. Eventuelt.  


   Velkommen til Næsby Idræts Forening

    

   Mandag d. 30.3.2020

   Generalforsamlinger

    Kl. 18.30 Næsbyhallerne

   KL. 19.30 Pause med lidt til munden

   Kl. 20.00 Næsby IF


    

    

   .