NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

BegivenhederPRIVATLIVSPOLITIK

   

   NEDLUKNING AF DANMARK FORTSÆTTER

    

   Forretningsudvalget for Næsbyhallerne har meddelt, at hallerne og caféen er foreløbig lukket indtil 10. maj i forbindelse med hindring i spredning af corona-virus.

    


   VIGTIG INFORMATION i disse krisetider.

   De indkaldte ordinære generalforsamlinger dels i Den selvejende
   institution Næsbyhallerne og dels i Næsby Idrætsforening mandag den 30.
   marts 2020 udskydes hermed.

   Vi planlægger generalforsamlingerne gennemført på et tidspunkt, når det igen er muligt at mødes.

   Indkaldelse/bekendtgørelse til/om de udskudte generalforsamlinger vil
   ske i h.t. vedtægterne med 14 dages varsel.

   Udskydelsen af generalforsamlingerne betyder, at NIF Ledelsen og
   Næsbyhallernes Forretningsudvalg fortsætter indtil videre.

   Per fortsætter formelt som formand indtil generalforsamlingen i NIF kan
   afholdes, men har meddelt, at det fra 30/3-20 bliver som
   "ikke-arbejdende" formand. Pers opgaver vil i stedet blive varetaget af
   de to øvrige medlemmer af NIF Ledelsen fra 30/3-20.

   Hvis I på jeres medlemsmøder har valgt ny repræsentant til
   Ledelsesgruppen og/eller ny repræsentant til Næsbyhallernes bestyrelse,
   kan disse nye repræsentanter træde ind allerede nu i stedet for de
   hidtidige.

   Ledelsen for de enkelte aktiviteter bedes sende besked om eventuelle nye
   repræsentanter med oplysning om navn, tlf. og mailadresse til Hanne
   Jakobsen på sekretaer@naesbyhallerne.dk.

   Med venlig hilsen

   på vegne af Næsby Idrætsforening og Næsbyhallerne

   Hanne Jakobsen
   sekretær i Næsbyhallerne

   Pas på derude og pas på hinanden, så vi snarest igen kan mødes om det,
   der betyder meget i vores liv! 

    

   Dagsordenerne vil være (næsten) de samme: Se her

    

   Velkommen til Næsby Idræts Forening

        

    

   .