NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

Begivenheder 

 

Generalforsamlinger for Næsbyhallerne og Næsby Idræts Forening afholdes d. 28. marts 2017 henholdsvis kl. 18.30 og 20.00

Kl. 19.30 serveres der suppe.

 

Dagsorden for NIF's generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af Ledelsens beretning.

3. Den økonomiske ansvarlige fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab for år 2016, og orienterer om budgettet 2017, samt til orientering budgetter fra de enkelte aktiviteter.

4. Indkomne forslag.
Skal være Ledelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
4a. Ledelsesgruppen for NIF stiller forslag om ændring af vedtægterne. For yderligere oplysninger se NIF's hjemmeside.

5. Valg.

5a. Valg af ledelse - formand, økonomisk ansvarlig og ledelsesmedlem.
Per Kjær Hansen og Henning Porsmose modtager genvalg. Monica Nielsen modtager ikke genvalg.

5b. Valg af 2 revisorer.
Jørgen Wind og Peder Pedersen modtager ??.

6. Eventuelt.

 

 

 
  Nike

   

  Web2it - Få en ny professionel hjemmeside

   

  Paperturn - konverter din pdf til et online bladrekatalog

   

   

  .